gallery/plagat spd_800

Desať zásadných programových bodov vlasteneckého

hnutia SPD - SLOBODA A PRIAMA DEMOKRACIA

 

Hnutie SLOBODA A PRIAMA DEMOKRACIA je vlastenecké a demokratické hnutie, ktoré povedie nekompromisný politický zápas za nezávislosť a suverenitu Slovenského štátu. Súčasná podoba Európskej integrácie je chybným projektom vytvorením Európskeho superštátu. Projekt je spojený s faktickým oslabením a likvidáciou národných štátov a národov Európy. Žiadame právo občanov rozhodnúť v referende o vystúpení z EÚ. Projekt súčasnej Európskej integrácie tiež priamo ohrozí slobodu a demokraciu v Európe. Súčasťou tohto procesu je riadená islamizácia Európy. Prebiehajúca nelegálna imigrácia je začiatkom fázy konfliktu, ktorý v konečnom dôsledku ohrozí slobodu, demokraciu i samotnú existenciu Slovenskej republiky a nášho národa. Nehlásame nenávisť k žiadnemu národu, rase, kultúre, alebo náboženstvu. Naša spoločnosť má národné tradície vychádzajúce z koreňov slovanskej a kresťanskej kultúry a civilizácie. Tieto hodnoty budeme chrániť. Sú základom demokracie, slobody a ľudských práv. Prebiehajúca islamizácia európských štátov je s týmito hodnotami nezlúčiteľná. Dôsledne odmietame multikultúrnu ideológiu, ktorá je nástrojom islamizáce. Nahlas hovoríme, že nie je našou povinnosťou otvoriť dvere každému, kto si povie, že sa u nás usadí, ale že pobyt v našej domovine je pre cudzincov privilégiom. Pokiaľ niekto chce u nás pracovať a žiť, musí rešpektovať naše hodnoty, našu kultúru, naše náboženstvo a prispôsobiť sa. Našu vlasť budovali po stáročiach naši predkovia. Buďme skutočnými pánmi vo svojej zemi. Buďme dobrými vlastencami. Vážme si a rešpektujme iné národy, ale žiadajme rovnaký rešpekt od nich. Podporujeme spoluprácu slobodných európskych štátov a štátov Višegrádskej štvorky na zásade spoločných záujmov, otvoreného trhu, slobodného obchodu, pohybu a obrany.

1. Chceme radikálnu zmenu politického systému, chceme priamu demokraciu a funkčné referendum

2. Trestnoprávna a hmotná zodpovednosť politikov, a aj odvolateľnosť politikov

3. Chceme funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku

4. Koniec zvyšovania daní a zavedenie jednej dane vo výške 10%

5. Budeme vytvárať nové pracovné miesta, podporíme preto slovenských podnikateľov a živnostníkov

6. Nedovoľme ďalšie okrádanie občanov politickou a exekútorskou mafiou

7. Chceme funkčné právo a spravodlivosť. Chceme funkčný štát slúžiaci občanom

8. Nechceme drahý a nefunkčný sociálny systém, chceme systém podporujúci všetkých slušných ľudí  - seniorov, rodiny s deťmi, zdravotne postihnutí občania i deti ohrozené chudobou -  základný príjem

9. Chceme budúcnosť bez dlhov

10. Nechceme byť vazalom EÚ, chceme rozvíjať a brániť suverénnu Slovenskú republiku

Programové tézy SPD

 

Konkrétne programové tézy budú spracované do brožúrky, ktorá tu bude zverejnená pre voľby 2020