gallery/abc2b67a6_slovenska_vlajka2

Čo robíme?

 

Vytvárame hnutie, ktoré bude presadzovať priamu demokraciu v súlade s demokratickými princípmi tak, aby z toho mali osoh občania Slovenska. Naším cieľom je riešiť problémy občanov a chrániť ich proti všetkým organizovaným formám politického a ekonomického násilia. Občania, musíme sa postaviť dnešným politickým manipuláciám, spoločne presadzovať naše národné záujmy a nie záujmy politických dinosaurov.

gallery/9a1ad06ff69b58a597cc0e98ea73934a_295x173

O nás

Priama demokracia na Slovensku sa očisťuje od infiltrácií mocenských štruktúr a posilňuje demokratický charakter. Po neúspešným voľbách aj pre politickú stranu PD, vedenie strany odmietlo si priznať zodpovednosť a podstúpiť proces obnovenia dôvery priamou demokraciou v referende všetkých členov strany. Deštrukciu dokonal predseda, keď požiadal oklieštenú RR aby jemu a prezidentovi odovzdali právomoc vylučovať zo strany nepohodlných členov. Sústreďovanie moci v strane do rúk týchto dvoch samozvaných tzv. vodcov odmietame. Ľudský potenciál priamych demokratov opúšťa stranu, ktorá pošliapaním vlastných stanov a princípov, uplatňovaním moci jednotlivcov nad vôľou väčšiny s využitím podvodov a organizovaného násilia stratila svoj demokratický charakter. V strane, ktorá nedodržuje svoje vlastné pravidlá (Stanovy) priamy demokrati nebudú robiť komparz. Nebudeme podporovať puč

Čo chceme?
 

* Budeme si môcť priamo voliť, kontrolovať aj odvolávať poslancov na všetkých úrovniach, ako aj vedúcich policajných, prokurátorských a sudcovských orgánov.
* Budeme mať možnosť priamej zákonodarnej iniciatívy prostredníctvom spravodlivého systému ľudovej iniciatívy a ľudového hlasovania.
* Budeme mať možnosť vetovať rozhodnutia poslancov a odvolávať ich.
* Ústavní činitelia a štátni úradníci budú skutočnými zamestnancami občanov a nie naopak. Budú trestno-právne zodpovední za svoju činnosť.
* Ústavu a jej zmeny, ale aj účasť v medzinárodných politických, ekonomických a vojenských zoskupeniach, bude možné schvaľovať výhradne referendom.
* Budeme môcť priamo rozhodovať o tvorbe, používaní a nakladaní so spoločenskými prostriedkami a majetkom.
* Základom samosprávneho systému štátu, bude obecná samospráva.
* Radikálne sa zníži možnosť korupcie a podplácania – nebude koho podplácať.
* Parlament nebude pracovať v schéme “koalícia – opozícia”, ale bude spoločne schvaľovať zákony pre občanov.
* Politické strany sa oddelia od štátu a nebudú sa priživovať na spoločnom majetku. Nebudú vládnuť, ale iba poskytovať servis pre občanov.